This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Update 2020: Corona

Ongeveer 60% van de Nederlandse organisaties heeft drastisch moeten ingrijpen in hun HR-processen als gevolg van het coronavirus. Veel organisaties hebben hun HR-processen opgeschort of zelfs tijdelijk stopgezet. Dit bleek uit een steekproef welke verricht werd door AFAS Software, Performa en Berenschot. Een lastige afweging, want wie nu stopt met werving staat straks achteraan. Als werkgever kun je nu niet stil blijven zitten en achterop raken met werving van toptalent. Meld je daarom kosteloos aan bij Premium Profiles, zet jouw vacatures uit en ontvang vrijblijvend een kandidaten shortlist. Onze processen verlopen volledig digitaal en op afstand, waardoor ook de huidige corona-maatregelen ons slimme werving en selectiesysteem niet in de weg staat.

Onze verwachting is dat na de corona-quarantaine het thuiswerken en digitalisering zich zal blijven ontwikkelen. Niet enkel omdat het kan, maar omdat het als bedrijf aantrekkelijk is om een kleinere bedrijfsruimte te huren om kosten te besparen. Dit betekent dat deze crisis niet enkel van invloed is op het tijdelijke thuiswerken. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om hun personeel bijvoorbeeld de helft van de tijd thuis te laten werken. In de toekomst zul je een andere skillset nodig hebben: je moet kunnen werken met tools als Slack, Zoom, Microsoft Teams en time tracking tools.

Belangrijkste trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt anno 2020

Hier volgende belangrijkste trends anno 2020.

1. Economische groei neemt af

De verwachting was dat de economie in 2020 nog een beetje bleef groeien. De komst van het corona-virus heeft daar een stokje voor gestoken. De afname van economische groei neemt af door ontwikkelingen in het buitenland, zoals internationale onzekerheid over de handelspolitiek van de VS en de Brexit. Daarnaast werpt de transitie naar een duurzamere economie ook vraagtekens op. Bedrijven weten niet zeker of hun investeringen nog wel rendement opleveren.

2. Permanente personeelstekorten

Naar verwachting zal de werkeloosheid verder dalen, toch blijft de arbeidsmarkt krap. Dit heeft onder andere te maken met het massale pensioen van vele babyboomers. Bijna iedereen die kan en wil werken is nu wel aan de slag. Denk hierbij onder andere aan werklozen die na de moeilijke economische jaren weer aan het werk zijn gekomen. Desondanks zijn er te weinig mensen om het massale vertrek van de babyboomers op te vangen.

Voor werkgevers betekent dit meer concurrentie. Je moet een streepje voor hebben om de war on talent te kunnen winnen. Als bedrijf gaat het noodzakelijk worden dat je jezelf op een andere manier kunt onderscheiden: enkel leuk werk en een goed salaris gaat niet meer voldoende zijn.

3. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Voor veel bedrijven was de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) even schrikken. Deze nieuwe wet werd per 1 januari 2020 onmiddellijk van kracht. De impact is groot. Zo wordt tijdelijk werk minder aantrekkelijk, het wordt enigszins makkelijker om vast personeel te ontslaan en werknemers hebben direct recht op een transitievergoeding. Onze verwachting is juist een groei van tijdelijke contracten en ook zzp’pers die worden ingezet. Door het inperken van uitzenden en payroll door de WAB zal juist de flexibilisering worden versterkt.

4. Werknemers vasthouden krijgt hogere prioriteit

De krappe arbeidsmarkt en de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn voor veel werkgevers reden genoeg om niet enkel werknemers vast te behouden, maar ook te onderzoeken welke werknemers ze idealiter op lange termijn aan zich willen binden. Dit heeft als resultaat dat bij werving meer nadruk wordt gelegd op cruciale competenties en het leervermogen van de kandidaat, mede omdat bedrijven behoefte hebben aan breed inzetbare werknemers die zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderingen. Om ervoor te zorgen dat bestaande medewerkers voldoende uitdaging ervaren is het mogelijk dat werkgevers meer doen aan functie- en taakrotatie, hierbij lettend op de ambities van de werknemer.

5. Een nieuwe manier van werken

Sectoren waar het personeelstekort niet kan worden opgelost op korte termijn, denk aan de zorg en onderwijs, zullen moeten zoeken naar andere manieren om de productie te verhogen. Innovatie in zorg en onderwijs is cruciaal, de komende jaren meer dan ooit.

Het is niet voldoende om bestaand werk te automatiseren. Het kan nodig zijn dat het werk opnieuw wordt ingericht, waarbij mens en machine (denk aan automatisering, robots en kunstmatige intelligentie) naadloos samenwerken om de productiviteit te bevorderen. Hierdoor kunnen nieuwe taken en functies ontstaan.

Als werkgever doe je er goed aan om vooruit te blikken. Ga je organisatie zo inrichten dat het verloop naar automatisering soepel kan verlopen. Zorg voor een organisatiestructuur die aansluit bij de functies die als gevolg van automatisering nodig zijn. Als werkgever, manager of werknemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de innovaties in jouw vakgebied. Zorg dat je weet wat er speelt. Wees voorbereid op eventuele verschuivingen in benodigde expertise.

6. Werkdruk verlagen

Om personeel te behouden zullen werkgevers beter moeten zorgen voor hun werknemers. De focus ligt onder andere op het verlagen van de werkdruk. Immers zal het bedrijf dat niet goed voor zijn personeel zorgt te maken krijgen met ziekteverzuim en vertrek van medewerkers. Als werkgever is het bovendien belangrijk om flexibiliteit te bevorderen, zodat er een gezonde balans tussen werk en privé kan worden gerealiseerd. Dit gaat cruciaal zijn, want de lijn tussen werk en privé zal gaan vervangen als gevolg van meer thuiswerken. Thuis is niet enkel meer een plek van ontspanning. Des te belangrijker om als werkgever jouw medewerkers te helpen om een gezonde balans te hanteren.

7. Werk van betekenis, niet enkel voor millenials

Een steeds groter wordende groep werknemers wil werken bij bedrijven die impact maken. Zij verwachten van hun werkgever dat deze bijvoorbeeld klimaatneutraal werkt, gelijke kansen vergroot of impact maakt in de maatschappij. Enkel een goed salaris is lang niet voor iedereen meer voldoende. Werknemers willen in toenemende mate werk van betekenis. Zoals besproken onder het kopje permanente personeelstekorten moet je als werkgever méér bieden. Als werkgever is het cruciaal om met de branding van jouw bedrijf aan de slag te gaan. Communiceer kraakhelder wat het bedrijf doet en hoe dat waarde toevoegt aan de wereld. Zorg dat je duidelijk in tekst en/of video’s laat zien wat je toevoegt en waarom het bedrijf een belangrijke rol heeft.

Banenaanbod voor hoger opgeleiden

Als we verder blikken dan dit jaar zien we de vier bepalende trends voor de komende jaren.

1. Gig-economie

De gig-economie draait om flexibiliteit. In plaats van medewerkers aannemen zie je steeds vaker dat tijdelijke inhuur de oplossing is. We zullen moeten zien hoe dit zich verder ontvouwt. Zullen er komende jaren steeds meer flex-medewerkers bijkomen, die opdrachten op projectbasis uitvoeren? Dit zou niet alleen de relatie tussen werknemer en werkgever veranderen, maar zelfs de manier waarop wordt gewerkt. Denk aan flexibele werkuren en remote working.

2. Artificial intelligence (AI)

De invloed van technologie op het werk is altijd duidelijk merkbaar. De opkomst en verdere groei van Artificial Intelligence (AI) kan niet onopgemerkt gaan. Processen worden geautomatiseerd en verlopen efficiënter. Door gebruik te maken van slimme algoritmes wordt het makkelijker voor HR en recruiters om de juiste matches te maken tussen kandidaten en werkgevers, dit komt overigens ook de gig-economie ten goede.

Eén ding is zeker. Investeren in de digitale vaardigheden van medewerkers wordt alsmaar belangrijker. De digitale transformatie is geen bedreiging, maar een kans. Het is aan de werkgever om bij die transformatie te helpen.

AI en autonome auto’s gaan ook voor verandering zorgen. Denk onder andere aan autonome auto’s en wat dat voor forenzen en carpoolen betekent. Wij verwachten dat hierdoor eindelijk een succesvolle implementatie van carpoolen zal volgen.

3. Cloud-based werken

Dankzij de cloud kunnen medewerkers overal inloggen en hebben ze eigenlijk enkel een apparaat met internettoegang nodig om op te kunnen werken. Dit geeft meer flexibiliteit om werk te doen op tijden die voor de werknemer uitkomt. Dit kan de betrokkenheid, inzet en de mate van voldoening vergroten.

4. Soft skills, nu belangrijker dan ooit

Met de opkomst van AI zijn vaardigheden als empathie, emotionele intelligentie en creativiteit des te belangrijker. Voorlopig kan een machine die vaardigheden nog niet bezitten. De komende jaren zullen we dus meer een verschuiving zien naar soft skills. Het vinden van de juiste mensen, met de juiste combinatie aan vaardigheden wordt de grootste uitdaging van de toekomst. De strijd om werknemers met specifieke vaardigheden te vinden voor jouw bedrijf – de zogeheten war on talent – zal de komende jaren blijven toenemen.

5. Energietransitie gaat erg belangrijk zijn

Naar verwachting is de olie rond 2050 op. Grote bedrijven, zoals Shell en BP, gaan daar niet op wachten. Deze bedrijven gaan zich tijdig anders inrichten, zodat ze klaar zijn voor de transitie naar duurzame energie. De aardolie-industrie voorziet veel mensen van werk, als werkzoekende is het belangrijk om je bewust te zijn van de ophanden zijnde transitie, de komende 10 tot 20 jaar, naar duurzame energie.