This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more

Hoeveel zou je eigenlijk moeten verdienen?

Hoeveel zou je eigenlijk moeten verdienen?

Gemiddelde lonen per sector

Deze tabel geeft een overzicht van de gemiddelde lonen per beroepsgroep. Voor een specifiek salarisgemiddelde van je huidige functie kan je het best even kijken op een van de volgende links:
Bron 1: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/ontwikkeling-cao-lonen/jaarloon-werknemers-per-bedrijfstak

Om een goed idee te krijgen van wat je zou moeten verdienen, neem dan een gemiddelde van de bovenstaande websites.

Factoren die invloed hebben op salaris

Jouw salaris is afhankelijk van diverse factoren, onder andere de sector waarin je werkt, jouw behaalde opleidingen en de regio waar je werkt.

Sector

De belangrijkste factor voor jouw salaris is de sector waarin je werkt. Elke sector kent een unieke samenstelling van vraag, aanbod en besteedbare budgetten. Een sector waar veel vraag is, weinig aanbod en veel geld in omloop zal een hoger minimumloon kennen. Voorbeelden hiervan zijn de sectoren techniek en ICT. Anderzijds zijn er sectoren waar veel vraag is en weinig aanbod, maar ook relatief minder geld in omloop is, zoals de zorg. Het gemiddelde basisloon in deze sectoren ligt daarom vaak enigszins lager.

Functie

Naast de sector waarin je werkt is jouw functie binnen die sector natuurlijk van belang. Niet alle banen in de ICT kennen een hoog salaris. Veelal verdien je een hoger salaris als je een specialisatie hebt waar veel vraag naar is. Je hebt dan te maken met weinig aanbod (weinig beschikbare specialisten) en veel vraag.

Of je in aanmerking komt voor een bepaalde functie ligt deels aan jouw genoten opleiding en deels aan het aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie. Over het algemeen geldt dat functies met een hogere mate van verantwoordelijkheid een hoger salaris genieten. Complexiteit, werkdruk en branche specifieke risicofactoren hebben ook invloed op de hoogte van het salaris.

Regio

Verdien jij minder dan het modale salaris in jouw sector, waar veel geld in omloop is? Dan loont het zeker de moeite om te kijken of je kunt werken in een andere, grotere stad. Een baan in Amsterdam zal over het algemeen meer salaris opleveren dan dezelfde functie in een kleine stad in Zeeland. Het is dan ook niet voor niets dat sommigen een langere reistijd over hebben voor een hoger salaris.

Drie tips om te ontdekken hoeveel je zou moeten verdienen

Wil je weten wat collega’s in soortgelijke functies verdienen? Hier volgen diverse tips waarmee je kunt achterhalen wat het salaris van anderen is.

Contacteer recruiters

Wie kent de markt beter dan degenen die hier dag in, dag uit mee bezig zijn?

Salaris is nog steeds één van de belangrijkste redenen voor professionals om van baan te wisselen en dus voor recruiters en headhunters een aanknooppunt om mensen te werven.

Een recruiter kan je meer vertellen over het gemiddelde loon van jouw collega’s in soortgelijke functies en tevens een verwachting schetsen gebaseerd op jouw specifieke carrière situatie.

Bekijk soortgelijke vacatures

Vaak zie je op vacatures een vermelding van het salaris, of op zijn minst een grove inschatting.

Vergelijk vacatures die lijken op die van jouw functie zodat je een goed beeld krijgt van wat een reëel salaris is voor jouw baan.

Houd rekening met markt en geografie

Zoals gezegd wisselt de hoogte van het salaris aanzienlijk op basis van geografie en markt. Ook zijn er onderlinge verschillen in functies. Iemand die leidinggevende is bij een bedrijf dat minder dan 2 jaar bestaat zal waarschijnlijk minder verdienen dan een leidinggevende bij Nestlé.

Onderhandelen over je salaris

Logischerwijs kun je meer salaris verdienen door te onderhandelen. Jouw werkgever zal niet uit zichzelf het beste salarisvoorstel op tafel leggen. Hoe zorg je ervoor dat jouw salarisonderhandelingen goed verlopen en je succes boekt? Lees onze handige tips en oefeningen voor salarisonderhandelingen.